News

6/recent/ticker-posts

Thợ hồ chưa được hỗ trợ theo diện bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Tại Ninh Thuận, nhiều lao động tự do như vé số, xe ôm, ve chai, bốc vác… đã được hưởng chế độ hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên, thợ hồ lại chưa thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Thời gian gần đây, nhiều lao động tự do làm nghề phụ hồ, thợ hồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phản ánh chưa được hưởng chế độ hỗ trợ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong khi đó, một số nhóm lao động tự do khác như người bán vé số, xe ôm, ve chai, bốc vác… lại được hưởng chế độ.

Tại Ninh Thuận, thợ hồ chưa thuộc đối tượng được hỗ trợ theo diện bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Trong công văn trả lời ý kiến công dân ký ngày 30/8, ông Trần Văn Trưa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Ninh Thuận, thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, thợ hồ chưa thuộc đối tượng được hỗ trợ theo diện bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, để triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong đó có nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do).

UBND tỉnh quy định cụ thể 13 nhóm lao động tự do thuộc các dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã và đang bị tạm dừng hoạt được nhận hỗ trợ.

Ninh Thuận quy định 13 nhóm lao động tự do thuộc các dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã và đang bị tạm dừng hoạt được nhận hỗ trợ (Nguồn: Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận).

Theo Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận, đối chiếu với 13 đối tượng là lao động tự do nêu trên, "thợ hồ" chưa thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Ông Trần Văn Trưa cũng trao đổi thêm: "Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để hỗ trợ".

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Thuận đã tổng hợp những ý kiến phản ánh của người lao động, báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng người lao động tự do gặp khó khăn do Covid-19, trong đó đã ghi nhận thêm nghề thợ hồ là lao động tự do.