News

6/recent/ticker-posts

Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh

Chiều ngày 24.8, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Trường ĐH Tôn Đức Thắng. ĐĂNG NGUYÊN

Quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh được ký ngày 21.8 nhưng đến hôm nay mới công bố. 

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên doàn lao động Việt Nam quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, để kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm do có các khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo trước đó của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM. 

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam  cũng có quyết định giao tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường trong thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh. 

Tổng Liên đoàn cũng nói rõ là trong thời gian được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tiến sĩ Trần Trọng Đạo là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của nhà trường, được thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng theo Quy chế tổ chức hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và theo quy đinh của pháp luật. 

Trước đó, vào sáng ngày 31.7, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM đã công bố quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, bí thư, ban chấp hành đối với ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, do một số sai phạm trong công việc. Quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng uỷ cũng trong vòng 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh để làm kiểm điểm.