Hồng Kông: "Đón" chủ tịch quốc hội Trung Quốc bằng hàng trăm "bia mộ" giấy

18 tháng 5, 2016
Tags: , ,

1 nhận xét:

Vietnam News | Thế Giới Blog | Xem Tử Vi & Phong Thủy | MOT Tube Network | Free Socks 5 US Online |Free Socks 5 US | Free Socks 5 US Online | Tin Tào Lao