TQ điều chiến đấu cơ xuất kích khi tàu Mỹ áp sát đá Chữ Thập

11 tháng 5, 2016
Tags: , , ,

1 nhận xét:

Vietnam News | Thế Giới Blog | Xem Tử Vi & Phong Thủy | MOT Tube Network | Free Socks 5 US Online |Free Socks 5 US | Free Socks 5 US Online | Tin Tào Lao