Sự thật về nhà sư Thích Chúc Minh: Là trụ trì hay chỉ là tăng sỹ?

19 tháng 12, 2014

Share
 
Copyright © 2012 Tuổi Trẻ & Đời Sống.
Trang Báo Điện Tử của Hội Người Việt Nam tại Châu Âu
Phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU
Chính Sách Bản Quyền | Liên Hệ | Quảng Cáo