News

6/recent/ticker-posts

Đồng Nai có hiện tượng 'vượt rào' tiêm mũi 2 sớm hơn quy định

Trong khi một số người tại các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, tuyến đầu phát triển kinh tế... chưa được tiêm mũi 1, có hiện tượng 'vượt rào' tiêm mũi 2 sớm hơn nhiều so với thời gian quy định.


Đồng Nai có hiện tượng "vượt rào" tiêm mũi 2 sớm hơn nhiều so với thời gian quy định - Ảnh: A LỘC

Ngày 1-10, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc rà soát, đánh giá lại việc lập danh sách, tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân trên địa bàn trong thời gian qua.

Đến nay, Đồng Nai đã triển khai 11 đợt tiêm chủng cho người dân và đang chuẩn bị duyệt kế hoạch tiêm đợt 12. Tuy nhiên, qua 11 đợt tiêm còn nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh, xử lý triệt để. Nổi bật là việc chậm trễ, lúng túng trong lập danh sách, tổng hợp, rà soát đối tượng của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện nội dung này.

Ngoài ra, vẫn còn một số người tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp "3 tại chỗ", doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, tuyến đầu phát triển kinh tế... chưa được tiêm mũi 1. Trong khi đó có hiện tượng "vượt rào" tiêm mũi 2 sớm hơn nhiều so với thời gian quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục ngay việc chậm trễ, lúng túng trong việc tổng hợp, rà soát, quản lý các đối tượng tiêm chủng. Tổ chức kiểm tra các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện nội dung này, từ đó có phương án điều chỉnh, quản lý phù hợp.

Giao Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động - thương binh và xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, cung cấp số liệu công nhân lao động chưa được tiêm mũi 1 về Sở Y tế.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương báo cáo số người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn (không phân biệt quốc gia, dân tộc) chưa được tiêm mũi 1 về Sở Y tế và chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu báo cáo.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống, các cơ sở thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng, đảm bảo đúng đối tượng, thời gian khoảng cách giữa 2 mũi theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai chưa chấp thuận chủ trương rút ngắn thời gian khoảng cách giữa 2 mũi đối với người đã tiêm vắc xin AstraZeneca khi trên địa bàn chưa đạt 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi. 

Do đó, việc tiêm sớm hơn khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh là trái với chỉ đạo và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.